Margot L Tønseth er australsk trønder bosatt i Trondheim, som trives med å gjøre nytte av sine kunnskaper også etter at hun er pensjonert fra sitt store livsverk Birralee International School. Diverse styreverv i tillegg til drift av nok et eget firma, M.L.T. Education Consult, gir alltid spennende utfordringer selv for en erfaren person som Margot.

All tid som kan utnyttes mellom oppdragene går med til skriving, maling, Zonta, forening, bridge, venner, familie og hennes store stolthet -barnebarna!

Margot liker å utforske og jobbe med flere forskjellige teknikker og teorier innen tegning og maling. Foretrekker ofte oljemaling når hun maler hjemme på kontoret, men det er akvarell som er med ut på spennende reiser.

Deltok i 2008, på kurs innen kunstbasert terapi.
Kunst og uttrykksterapi som estetisk metode i skapende arbeid, selvutvikling og behandling.

 

Margot ved maleriet Faith, Melhus, mars 2003

margotogfaith


In 1991, Birralee International School’s founding head and principal Mrs. Tønseth was awarded the Albert Einstein Academy Foundation Nobel Medal by the Albert Einstein Foundation.

- Alfred Einstein Academy Foundation, 1991


Margot Lilian Tønseth har æresdoktorgrad, Doctor of Education (Honoris Causa) - Ed.D.(Hon.).

- University of Malta, 1988


In 2001, Margot Tønseth was awarded the ECIS Award for the Promotion of International Education.
The European Council of International Schools (ECIS) is a collaborative network promoting the ideals and best practice of international education.
"You have shown yourself to be an outstanding role model for all who have come to know you and we trust that you will continue in your efforts to support international education as a means for greater understanding and appreciation between people of all cultures. Congratulations!"

- ECIS Award for the Promotion of International Education, 2001