Guttenes resultater etter teori og praktisk
kurs i maling for 4.trinn på SFO 2011.


Jentenes resultater etter teori og praktisk
kurs i maling for 4.trinn på SFO med Liv.

Barnas resultater etter teori og praktisk kurs
i maling for 4.trinn på SFO med Liv 2009.


Maling av felles bilde gir gjensidig inspirasjon
og ekstra spennende resultat.

Margot sprer mestringsglede
til barn og voksne.
Koser seg med felles mål;
tegne eventyrslott.
Småbarna tegner herlige
hodefotinger og kruseduller.
Liv veileder maling og prøvetrykk
som forberedelse til bladtrykk.
Flotte gensere som resultat av
barnas fargerike opplevelse av høst.